Geneviève Bergiers D.C.

Lid van de Belgische en Europese Vereniging van Chiropractors
Lid van de American Chiropractic Association
Neurology Post Doctoral Fellow, Carrick Institute

cv

Welkom in mijn chiropraxie praktijk :

 • Voor de autochtone Patiënten en voor de buitenlanders bied ik een vaste keuze van chiropraxie diensten aan, met lange jaren ervaring, rekening houdend met de laatste nieuwe neurofysiologische data. Onderzoeken en behandelingen vinden plaats in een comfortabel kabinet met professionele uitrusting voor chiropraxie uitgeoefend zoals in the V.S. (onder andere : hemden voor alle Patiënten).
 • Mijn praktijk is een familiepraktijk met redelijke honoraria, zeker voor de kinderen die vanzelfsprekend zeer welkom zijn.
 • Voor consultaties kan u een afspraak maken en ik hou rekening met mensen die een drukke agenda hebben. Voor dringende problemen of vragen ben ik zeven dagen op zeven ter uwer beschikking via telefoon.
 • Alle documenten en formulieren, die door mijn Patiënten gebruikt worden, bestaan in het Nederlands, het Frans en het Engels.
 • Verder is het mij een genoegen de formulieren en documenten in te vullen voor uw Verzekerings maatschappij of Ziekenkas.

 

0001

CHIROPRAXIE : WAT IS HET ?

Chiropraxie is gesteund op wat men vandaag noemt de “neurowetenschap”, die de anatomie, de fysiologie en het zenuwstelsel omvat en legt de nadruk op de bio-mechanische benadering van de klachten van de Patiënten. Chiropraxie is “de” ideale oplossing om verlichting te bieden aan de meeste pijn en andere symptomen veroorzaakt door de irritaties van het zenuwstelsel.

DE OPLEIDING TOT CHIROPRACTOR

De studie van chiropraxie is een voltijdse universitaire opleiding van vijf academiejaren. De gegeven vakken zijn gelijksoortig aan degene in de geneeskunde (Chemie, Anatomie, Fysiologie, Pathologie etc …) maar er is een sterkere focus op de studie van het Neurologie en Orthopedie.

Het zesde jaar bestaat uit een beroepsopleiding uitgevoerd in het land waar de kandidaat zijn praktijk zal hebben. Op het einde van dat praktijkjaar volgt er een examen voor een internationale en multidisciplinaire jury.

De opleiding chiropraxie is alleen mogelijk in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Groot-Brittanië en Denemarken.

De kwaliteit van de opleiding tot Chiropractor staat wereldwijd onder de controle van de CCEI (Council of Chiropractic Education International).

WIE KAN VAN CHIROPRAXIE GENIETEN ?

 • Zwangere vrouwen
  Tijdens de zwangerschap is er vaak :
  -  een vermeerderde lordose met de verplaatsing van het zwaartepunt
  -  sacro-iliacal gewrichten en bekken problematiek en instabiliteit
  Chiropraxie behandeling kan de zwangerschap en de bevalling vlotter later verlopen !
 • Kinderen en Jongeren
  Erfelijke factoren, een versnelde groei of een abnormale vermoeidheid, rugklachten kunnen op zich misvormingen zoals scoliosis en cyfosis kunnen veroorzaken.
  Het is heel belangrijk die stoornissen op te sporen en zo vroeg mogelijk te corrigeren.
 • Sporters
  Schokken en druk op het lichaam en op de wervelkolom veroorzaken disfuncties in verschillende graden.  
  De Chiropractor is speciaal opgeleid om de disfuncties op te sporen en die disfuncties te behandelen. Sportprestaties en uithoudingsvermogen zullen royaal verbeteren !
 • Senioren
  “Adjustments” zijn altijd zacht en pijnloos.

BELANG VAN DE VERBINDINGEN VAN HET ZENUWSTELSEL

Verbindingen maken deel uit van ons zenuwstelsel dat samengesteld is uit :

 • een zintuiglijk deel dat de signalen vervoert doorheen onze volledige lichaam/geest eenheid en
 • een motorisch deel dat enkel antwoord geeft op de gekregen signalen. 

DE GEBRUIKTE TECHNIEKEN

Ik gebruik zoveel mogelijk mijn handen, want ze zeggen mij veel meer over uw persoonlijke gezondheidstoestand. Naargelang de noodzaak of voorkeur, zal ik ook “activators” (met 1of 2 hoofden) gebruiken bij het uitvoeren van chiropraxie adjustments om subluxaties te corrigeren. Deze twee woorden zijn specifiek aan chiropraxie.

De techniek keuze is afhankelijk van de problematiek van de Patiënt.

Tijdens mijn opleiding leerde ik de volgende technieken, die ik integreer in mijn praktijk :

 • Motion Palpation
 • Sacro-Occipital Technique (S.O.T.)
 • Vector Point Cranial Technique
 • Trigger Point Technique
 • Activator Methodes Chiropractic Technique (A.M.C.T.)
 • Applied Kinesiology (A.K.)
 • Bio-Energetic Synchronisation Technique (B.E.S.T.)
 • Neuro-Emotional Technique (N.E.T.)
 • Spinal Bio-Mechanical Analysis
 • Total Body Modification (T.B.M.)

Geneviève Bergiers D.C. 
Waterleliënlaan 11 • 1160 - Oudergem (Brussel)
Avenue d’Esneux 256 • 4130 - Méry (Tilff-Esneux)
T. +32 2 660 57 65